Prywatne muzeum. Czy to możliwe?

Rejestracja prywatnego Muzeum – czyli jak założyć własne Muzeum, jakie dokumenty należy przygotować  i do jakich Instytucji należy się zwrócić aby otrzymać uzgodnienie?